Bezpieczne dla środowiska przydomowe oczyszczalnie ścieków

Bezpieczne dla środowiska przydomowe oczyszczalnie ścieków

6 grudnia, 2017 Budownictwo 0

Ścieki domowe wytwarzane są przez człowieka podczas różnych czynności tj, pranie, kąpiele, korzystanie z toalety czy mycie naczyń. Aby woda mogła być użyta ponownie, nawet w celu podlewania ogródka, musi zostać poddana oczyszczaniu.  

Tlenowy i beztlenowy proces oczyszczania ścieków

oczyszczalnie ścieków przydomoweOczyszczalnia ścieków, poprzez procesy chemiczne i fizyczne, a także tlenowe i beztlenowe, usuwa te zanieczyszczenia z wody w celu jej ponownego użycia. Te ścieki mogą być przetwarzane w tym samym miejscu, w którym są wytwarzane lub transportowane przez systemy kanalizacyjne do miejskich oczyszczalni ścieków. Podczas procesu oczyszczania cząstki stałe o małej i dużej gęstości są usuwane przez specjalnie do tego celu dostosowane filtry w celu osadzenia i odprowadzenia cieczy. Kompaktowy, samodzielny system oczyszczania ścieków, jakimi są oczyszczalnie ścieków przydomowe składa się z dwóch niezależnych zbiorników. Ścieki trafiają do pierwszego zbiornika, w którym odbywa się dekantacja ciał stałych i materiałów zawieszonych. Jest to beztlenowy etap procesu oczyszczania. Przez filtr wstępny umieszczony na wyjściu z głównego zbiornika, aby uniknąć przenikania ciał stałych, oczyszczana woda przepływa do filtra i jest filtrowana przez naturalny substrat. Ten etap oczyszczania nazywany jest etapem tlenowym. Istnieją różne rodzaje domowych oczyszczalni ścieków dostępnych na rynku, ale wszystkie działają na tej samej zasadzie, poprzez działanie na zanieczyszczenia drobnoustrojów tlenowych, które zmniejszają obciążenie zanieczyszczeń w ściekach, a następnie osiadania w celu usunięcia drobnych cząstek stałych z oczyszczonych ścieków.

Ta zasada oczyszczania ścieków jest taka sama jak zasada stosowana w głównych oczyszczalniach ścieków w miastach, ale w mniejszej skali. W latach nastąpił znaczny postęp w zakresie projektowania i produkcji domowych oczyszczalni ścieków.