Co robić z przeterminowanymi lekami?

Co robić z przeterminowanymi lekami?

27 kwietnia, 2021 Społeczeństwo 0

Przeterminowanych leków nie wolno wyrzucać do kosza czy do ubikacji. Może być to bardzo niebezpieczne dla innych ludzi czy zwierząt. Może dojść nawet do skażenia wód gruntowych. Należy wyrzucać je do specjalnych pojemników, które można znaleźć w większości aptek. Bardzo ważne jest, aby uczyć najmłodszych, że należy dbać o środowisko, segregować odpady i być eko.

Dlaczego warto używać koszy na leki?

pojemniki na leki przeterminowaneW każdej aptece powinny znajdować się specjalne pojemniki na leki przeterminowane, ponieważ każdy zobligowany jest do korzystania z nich. Pojemniki te są zazwyczaj w kolorze białym i posiadają stosowny napis informacyjny. Zamykane są na specjalny klucz i niemożliwe jest otwarcie go przez kogoś niepowołanego. Do pojemników należy wrzucać leki w blistrach, czy opakowaniach. Nie należy leków wysypywać bądź wylewać do środka. Niewskazane jest również wrzucanie leków z ulotkami znajdującymi się wewnątrz opakowania. Poza lekami, którym skończyła się data przydatności, do pojemników wrzuca się również leki, które były zbyt długo otwarte lub zostały przechowywane w złym miejscu lub w sposób niehigieniczny. Dzięki wyrzucaniu leków do specjalnego kosza, zapobiegnie to zagrożenia, które wystąpiłoby znalezienia leków na śmietniku przez osoby niepowołane lub dzieci. Leki mogłyby również zostać zjedzone przez zwierzęta, co mogłoby spowodować ich zatrucie się. Apteki, które mają specjalne pojemniki na leki mają podpisane z Gminą umowy na wywóz tego rodzaju odpadów. Do pojemników zakazane jest wrzucanie termometrów, igieł, strzykawek czy aerozoli.

W trosce o bezpieczeństwo innych ludzi, zwierząt oraz w trosce o dobro środowisko należy korzystać ze specjalnych pojemników na leki, które znajdują się w aptekach. Leki poddawane zostają specjalnej utylizacji, nie powodując zagrożenia dla ludzi czy środowiska. Należy wykazywać się odpowiedzialnością i korzystać ze specjalnych pojemników na leki.