Jak zoptymalizować proces rozkroju płyt?

Jak zoptymalizować proces rozkroju płyt?

22 czerwca, 2021 Przemysł 0

We współczesnym sektorze meblarskich bardzo ważne jest, aby wstępna obróbka materiałów zachodziła na jak najwyższym poziomie. Dotyczy to zarówno samej jakości cięcia, w tym braku jakichkolwiek wyszczerbień w materiale, jak również idealne odwzorowanie wymiarów z projektu. W tym celu wykorzystuje nowoczesną technologię w postaci maszyn CNC.

Nowoczesna technologia optymalizacji rozkroju płyt

optymalizacja rozkroju płytTechnologia CNC bazuje na komputerach, które odpowiedzialne są za sterowanie maszynami przemysłowymi. Poprzez wykorzystanie algorytmów, które programują działanie maszyny, w tym pozwalają na obróbkę materiałów na bardzo wysokim poziomie, zoptymalizowany został szereg prac. Jednak bardzo istotne stało się także właściwe wykorzystanie materiałów. Nie chodzi tylko o ich zastosowanie, ale także o redukcję opadów, które powstają w trakcie obróbki. Dlatego optymalizacja rozkroju płyt stała się celem priorytetowym, a w efekcie stworzony został nowoczesny program, który ułatwia to zadanie. Poprzez wprowadzenie parametrów związanych z wielkością płyty, jak również wymiarów poszczególnych elementów, które mają zostać wykonane, możliwe jest maksymalne wykorzystanie materiału. Program uwzględnia także grubość samej piły, przez co jego obliczenia są bardzo dokładne. W ten sposób zmniejszono ilość opadów, a zatem także całkowity koszt produkcji poszczególnych elementów.

Nowoczesne przedsiębiorstwa chętnie wykorzystują nowoczesną, wysokiej jakości technologię, jak też szereg programów i aplikacji, których celem jest optymalizacja strat materiałów, czy efektywniejsze zarządzanie produkcją. Stworzone pod kątem poszczególnych branży programy stanowią ogromne ułatwienie w procesach obróbki płyt, jak też innych materiałów, przyśpieszają także całość pracy.