Pomiary rezystancji uziemienia

Testery uziemienia są niezbędnymi narzędziami do rozwiązywania problemów, które pomagają utrzymać nieprzerwany czas pracy. Zaleca się, aby wszystkie grunty i połączenia uziemiające były sprawdzane co najmniej raz w roku, jako część normalnego planu konserwacji.

Po co mierzyć rezystancję uziemienia?

mierniki rezystancji uziemieniaUziemienie obejmuje w rzeczywistości dwa różne obiekty: uziemienie i uziemienie urządzenia. Uziemienie jest zamierzonym połączeniem z przewodnika obwodu, zwykle przewodu neutralnego, z elektrodą uziemiającą umieszczoną w ziemi. Uziemienie urządzeń zapewnia prawidłowe działanie sprzętu roboczego w obrębie konstrukcji. Te dwa systemy uziemienia muszą być oddzielne, z wyjątkiem połączeń między dwoma systemami. Zapobiega to różnicom w potencjale napięcia od ewentualnego przeskoku z wyładowań atmosferycznych. Celem podłoża jest zapewnienie bezpiecznej ścieżki dla rozproszenia prądów zwarciowych, wyładowań atmosferycznych, wyładowań elektrostatycznych oraz zakłóceń. Mierniki rezystancji uziemienia są dość prostymi przyrządami. Podobnie jak większość instrumentów, są one dostępne w różnych zakresach i dokładnościach, oferując szereg opcji umożliwiających dostosowanie instrumentu do aplikacji. Mierniki rezystancji uziemienia są zazwyczaj dostępne w dwóch wersjach. Bardziej tradycyjny styl obejmuje słupki, które są wkładane do ziemi wraz z pozycjonowaniem określonym przez rodzaj wykonywanego testu oporu. Z kołkami przyczepionymi do urządzenia za pośrednictwem przewodów, prąd jest podawany przez jeden z nich. Kiedy prąd osiąga inne wartości, jest mierzony i porównywany z generowanym napięciem, przy czym przyrząd oblicza i wyświetla rezystancję systemu.

Jeżeli podczas okresowych kontroli uziemienia zostanie zmierzony wzrost rezystancji o więcej niż 20%, technik powinien zbadać źródło problemu. Należy wówczas dokonać korekty w celu obniżenia rezystancji poprzez zastąpienie lub dodanie prętów uziemiających do systemu gruntowego.

Comments are closed.