Praca zarobkowa w Niemczech

Jubilerskie nowości

Praca zarobkowa w Niemczech

4 lipca, 2019 Usługi 0

Coraz więcej Polaków decyduje się na pracę za granicą, co wiąże się z koniecznością poszerzenia wiedzy o panujące tam zasady pracy i płacy. Niemcy to państwo, które słynie z troski o pracowników i możliwości godnego zarobienia, co wiąże się z ustanowioną płacą minimalną, wysokością podatków, dodatków socjalnych i wielu innych. 

Płaca minimalna w Niemczech

milogNiemiecka ustawa o płacy minimalnej nazywa się Mindestlohngesetz, na co w skrócie mówi się MiLoG. Ustawa ta pojawiła się w Niemczech w 2015 roku i ma ogromne znaczenie również dla pracujących tam Polaków. Zgodnie z MiLoG, minimalna płaca obowiązuje każdego człowieka, który pracuje na terenie Niemiec. Dla Polaków oznacza to tyle, że nie mogą na terenie tego kraju pracować za stawkę, która obowiązuje w Polsce. I do dotyczy nie tylko osób, które zatrudniają się na terenie Niemiec, bądź tam mieszkają i pracują, ale również osoby, które pracują na podstawie umowy w Polsce, ale w ramach delegacji wyjeżdżają do Niemiec i tam wykonują swoje obowiązki służbowe. Obecna obowiązująca minimalna płaca w Niemczech to 9,13 euro, a kwota ta co roku wzrasta, dzięki czemu pracownicy cieszą się podwyżkami. Przestrzeganie zapisu ustawy MiLoG strzegą specjalne urzędy, które mają prawo w każdym momencie zażądać od pracodawcy spisu godzin pracownika pracującego na terenie Niemiec i odpowiedniego do tego okresu rozliczenia z nim. Uprzednio należy zgłosić przez stronę internetową, że pracownik będzie wykonywał obowiązki w Niemczech, aby urząd wiedział gdzie dokonać kontroli. Brak zgłoszenia może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. 

Praca na terenie Niemiec bądź zlecanie tej pracy wymaga znajomości obowiązującego tam prawa. Płaca minimalna jest podstawowym prawem każdej osoby zatrudnionej i nieprzestrzeganie tego zobowiązania przez pracodawcę będzie surowo karane przez Państwo.