Projekt instalacji przeciwpożarowej to nie wszystko

Jubilerskie nowości

Projekt instalacji przeciwpożarowej to nie wszystko

14 sierpnia, 2018 Bezpieczeństwo 0

Instalacje przeciwpożarowe są jednymi z podstawowych elementów obiektów, które zapewniają bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynku. Ich prawidłowy projekt wpływa na możliwość szybkiego wykrycia zagrożenia i sprawnej ewakuacji ludności. W przypadku instalacji, które są wyposażone w samoczynne urządzenia gaśnicze istnieje nawet możliwość ugaszenia pożaru przed przyjazdem straży pożarnej.

Prawidłowy montaż urządzeń zapobiegających pożarowi

wykonanie instalacji przeciwpożarowychNa wstępie warto przeanalizować z czego składa się instalacja przeciwpożarowa. Głównym elementem są czujki pożarowe oraz centrala alarmowa. Czujki mają za zadanie wykrycie pożaru w jak najwcześniejszym jego stadium. Centrala alarmowa z kolei analizuje otrzymane sygnały i wysterowuje urządzenia zgodnie z zaprogramowanym scenariuszem pożarowym. Oprócz wyżej wymienionych urządzeń w skład instalacji wchodzą ręczne ostrzegacze pożarowe, urządzenia tryskaczowe, klapy oddymiające czy sygnalizatory pożarowe. Każdy z tych elementów musi być poprawnie zainstalowany żeby spełniał swoją funkcję w sposób prawidłowy. W związku z tym oprócz dobrego projektu niezbędne jest rzetelne wykonanie instalacji przeciwpożarowych, które zapewni niezawodne działanie urządzeń w warunkach zagrożenia. Wszelkie niedociągnięcia takie jak niepoprawny montaż przewodów zasilających, sygnałowych czy niepoprawna konfiguracja urządzenia nie wchodzą w grę. Takie niedociągnięcia mogą okazać się tragiczne w skutkach w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia pożarowego.

Na szczęście instalacje pożarowe są cyklicznie sprawdzane i konserwowane co zapewnia ich utrzymanie w doskonałej kondycji technicznej. Jak już wcześniej wspomniano dobry projekt instalacji pożarowej to nie wszystko. Równie ważnym czynnikiem jest poprawny montaż poszczególnych elementów, które wchodzą w skład instalacji. Dopiero wówczas całość będzie działać w poprawny sposób i spełniać swoje zadanie.