Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych

Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych

21 czerwca, 2020 Usługi 0

Każdy budynek powinien być właściwie zabezpieczony przed ewentualnym pożarem, gdyż jest to regulowane odpowiednimi przepisami przepisami. W kontakcie z ogniem, osoba nieprzygotowana jest bezbronna i podobnie jest  budynkami.

Gdzie musi być zastosowane zabezpieczenie przeciwpożarowe?

zabezpieczenia przeciwpożaroweOgień w budynku bardzo szybko się rozprzestrzenia, szczególnie jeżeli w jego wnętrzu znajdują się łatwopalne produkty. Zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe mają na celu przeciwdziałanie pojawieniu się pożaru i jego rozprzestrzenianiu oraz zapewnić środki i siły do jego zwalczenia. Oczywiście walka z pożarem, który obejmuje znaczną część budynku jest niemożliwa, ponieważ w takiej sytuacji tylko straż pożarna może pomóc. Tego rodzaju zabezpieczenia dzieli się na aktywne i pasywne. Najważniejsze są te pierwsze, ponieważ mogą skutecznie przeciwdziałać pojawieniu się ograniu lub nawet likwidować go w początkowej fazie. Należą do nich instalacje sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia gaśnicze, urządzenia zraszaczowe czy systemy hydrantowe. Zgodnie z ustawą, muzea, archiwa czy ośrodki elektrycznego przetwarzania danych, muszą stosować urządzenia gaśnicze z zapasem środka gaśniczego, na stałe związane z obiektem, czyli na przykład zraszacze zamontowane na suficie. Konieczne są rożnego rodzaju czujniki dymu i ognia, które na czas sygnalizują wszystkim osobom znajdującym się w budynku o niebezpieczeństwie. Ustawa reguluje także wykaz obiektów, w których muszą się znajdować wodne urządzenia gaśnicze.

Zabezpieczenia stosowane w budynkach są  kluczowym czynnikiem zapewniającym bezpieczeństwo, ponieważ mogą na czas zadziałać, aby nie doprowadzić do wybuchu pożaru. Czasem wystarczy mała iskra w instalacji elektrycznej, aby doszło do wielkiej tragedii z ofiarami.