Sądowe ustanowienie syndyka

Sądowe ustanowienie syndyka

9 marca, 2022 Biznes 0

W biznesie bywają lepsze i gorsze momenty, gdyż sytuacja na rynku nigdy nie jest stabilna. Jednakże na sytuację w firmie również wpływa sposób zarządzania, który może powodować zwiększenie zysków lub też podnoszenie strat.

Jak wygląda praca syndyka?

syndyk gliwiceDopóki firma jest wypłacana i jest w stanie się utrzymać na rynku, to nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych działań. Jeżeli jednak nastąpi niewypłacalność  względem bieżących wierzycieli, to będzie konieczne ogłoszenie upadłości lub zastosowanie innych, podobnych rozwiązań. Każdego roku przynajmniej kilkadziesiąt firm ogłasza stan upadłości, ponieważ jest to jedyne korzystne rozstrzygnięcie sytuacji przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest możliwa, jeżeli są szanse na zmianę sytuacji firmy, czyli, że przez podjęcie odpowiednich działań, można wyciągnąć firmę z ciężkiej sytuacji. Warunkiem jest możliwość regulowania bieżących zobowiązań względem wierzycieli. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to pozostaje ogłoszenie upadłości. Wtedy konieczny jest syndyk Gliwice są miastem, gdzie trzeba się udać do sądu, w celu jego powołania. Jego zadaniem jest zarządzanie majątkiem firmy lub osoby prawnej, które zostały postawione w stan upadłości. Przede wszystkim polega to na podziale majątku dłużnika pomiędzy wierzycieli. Również do jego zadań należy powiadamiane wierzycieli, banki, komorników czy inne instytucje o ogłoszeniu upadłości. Sprawdza on majątek dłużnika i go wycenia. Od momentu jego przydzielenia, cały majątek jest w jego dyspozycji.

Nie każdy może być syndykiem, ponieważ do tego zawodu trzeba mieć odpowiednie wykształcenie, ale też licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Zakres obowiązków i kompetencji syndyka jest bardzo szeroki, dlatego też dokładnie opisują ten zawód przepisy prawa.