Wyposażenie dla przemysłu – wagi

Wyposażenie dla przemysłu – wagi

7 września, 2018 Przemysł 0

Profesjonalne urządzenia do ważenia towarów przystosowane są do dużego obciążenia, znajdują zastosowanie w wielu zakładach przemysłowych, hurtowniach i warsztatach. Biorąc pod uwagę zakup takiej wagi trzeba pamiętać, że powinna być dostosowana do obowiązujących w danym przedsiębiorstwie warunków pracy.

Specyfika i rodzaje wag przemysłowych

wagi przemysłoweDuża część takich urządzeń zapewnia kompatybilność z innymi sprzętami funkcjonującymi już w danym zakładzie pracy. Najczęściej spotykane wagi platformowe pozwalają na ważenie przedmiotów do 300kg. Obsługa wagi platformowej jest bardzo prosta – na płaskiej powierzchni platformy umieszczane są materiały przeznaczone do ważenia. Inny rodzaj wag przemysłowych – wagi hakowe, można błyskawicznie rozpoznać po konstrukcji urządzenia. Ważony towar umieszczany jest na specjalnym haku, dzięki sile ciężkości działającej w dół określana jest waga przedmiotu. Dużą zaletą wag hakowych jest bardzo duży udźwig – ważone przedmioty mogą mieć wagę ok. kilku tys. kilogramów. W sklepach wielkopowierzchniowych, halach warsztatowych i magazynach wykorzystywane są wagi przemysłowe paletowe, które umożliwiają wygodną obsługę towarów przewożonych na paletach. Ważenie przy użyciu wag paletowych ułatwiają wózki widłowe, które pozwalają na sprawne umieszczenie towarów na wadzie. Trzeba w tym momencie wspomnieć też o wagach najazdowych, na których za pomocą wózka paletowego umieszczane są produkty do ważenia. 

Najlepiej, aby wagi używane w danym zakładzie pracy były przystosowane do warunków i całego otoczenia pracy. Ważenie produktów jest jedną z wielu czynności podczas realizowanych procesów przemysłowych. Jeżeli będzie przebiegało w sprawny i niezawodny sposób, przełoży się to korzystnie na kolejne etapy realizacji.