Znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy

Znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy

12 maja, 2018 Bezpieczeństwo 0

Każdy nowo przyjęty przez pracodawcę pracownik ma obowiązek przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to nie tylko obowiązek ustawowy każdego pracodawcy, ale głębszy sens wdrożenia pracownika w obowiązki, w taki sposób, aby mógł je wykonywać skutecznie, efektywnie ale przy zastosowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa swojego i współpracowników.

Obowiązki pracodawcy względem pracownika

szkolenia bhp w łodziSzkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest tylko elementem obligatoryjnym, wynikającym z polskiego prawa regulującego obowiązki pracodawcy względem pracownika, ale jest podstawą skutecznego, efektywnego funkcjonowania zakładu pracy czy zakładu produkcyjnego. Na szczególne niebezpieczeństwo narażeni są najczęściej pracownicy wykonujący pracę fizyczną, wymagającą siły, tężyzny fizycznej, fizycznego i psychicznego zdrowia – dopiero spełnienie tych warunków może dobrze rokować na przyszłość. Pracownicy fizyczni – pracujący w kopalniach, na budowach, przy pracach rolniczych nie są w stanie wykonywać poleconych im obowiązków nie wiedząc, na jakie niebezpieczeństwa się naraża, i jak owych niebezpieczeństw unikać. Przeszkolenie całej brygady pracującej na danym obszarze daje większy gwarant oczekiwanych wyników i nie naraża pracodawcy na odpowiedzialność w sytuacji zaistnienia niepożądanego wypadku. Stąd szkolenia bhp w łodzi stały się tradycją tamtejszych zakładów przemysłowych. Nie powinno się również bagatelizować zagrożeń, na które narażeni są pracownicy wykonujący pracę siedzącą, za biurkiem, przy monitorze komputera. Tu ciągłe przebywanie w bliskiej odległości od monitora może w przyszłości narazić pracownika na kłopoty ze zdrowiem czy schorzeniami kręgosłupa, w wyniku ciągłej pracy siedzącej.

Stąd konieczność przeszkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie powinno być traktowane jako uciążliwy obowiązek, lecz gwarant na przyszłość. Świadomy zagrożeń pracownik jest w stanie skuteczniej przeciwdziałać niepokojącym zdarzeniom na miejscu pracy, które w efekcie mogą doprowadzić do nieodwracalnych skutków – kalectwa czy też zgonu wynikającego z nieszczęśliwego wypadku.